دسته: صنایع

تعیین و بررسی عوامل موثر در ارزیابی سازمان¬های خدماتی در به¬کارگیری مفاهیم تولید ناب (مطالعه موردی: بیمارستان شهید انصاری رودسر)

عنوان:  تعیین و بررسی عوامل موثر در ارزیابی سازمان¬های خدماتی در به¬کارگیری مفاهیم تولید ناب (مطالعه موردی: بیمارستان شهید انصاری رودسر) نویسندگان:  سمیرا میرقاسمی پیرمحله محل انتشار: کلید واژه:  ناب، سازمان­های خدماتی، بیمارستان، ارزیابی نابی، آزمون تی استودنت، مقایسات زوجی سال:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.se.16 نام فایل:  p.f.se.16 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.16  


ارائه مدلی جهت ارزیابی منابع انسانی در بخش ستاد و وزن دهی عوامل و شاخصه‌ها (تکنیک سلسله مراتبی)

عنوان:  ارائه مدلی جهت ارزیابی منابع انسانی در بخش ستاد و وزن دهی عوامل و شاخصه‌ها (تکنیک سلسله مراتبی) نویسندگان:  علی داداش اوغلی محل انتشار: کلید واژه:  ارزیابی عملکرد، AHP، ستاد، منابع انسانی سال:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.se.15 نام فایل:  p.f.se.15 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.15  


بکارگیری و اجرای نقشه جریان ارزش در بخش خدمات عمومی جهت رفع اتلاف (مطالعه موردی : کلینیک امام سجاد(ع) شهر رشت)

عنوان:  بکارگیری و اجرای نقشه جریان ارزش در بخش خدمات عمومی جهت رفع اتلاف (مطالعه موردی : کلینیک امام سجاد(ع) شهر رشت) نویسندگان: فاطمه صدیقی فشتالی محل انتشار: کلید واژه:  نقشه­ی جریان ارزش، تولید ناب، شبیه­سازی، زمان­سنجی سال:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.se.14 نام فایل:  p.f.se.14 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.14  


تاثیرعوامل بهبود فرآیند تولیددرافزایش سود آوری در صنایع داروسازی

عنوان:  تاثیرعوامل بهبود فرآیند تولیددرافزایش سود آوری در صنایع داروسازی نویسندگان:  فرهاد نقی یاسوری محل انتشار: کلید واژه:  بهبود فرآیند ، سود آوری سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.13 نام فایل:  p.f.se.13 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.13  


ارزیابی اقتصادی فناوری هیدروپونیک مبتنی بر آب‌شور

عنوان:  ارزیابی اقتصادی فناوری هیدروپونیک مبتنی بر آب‌شور نویسندگان:  محمد ترابی خداشهری محل انتشار: کلید واژه: فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، هیدروپونیک، صنعت، کشاورزی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.12 نام فایل:  p.f.se.12 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.12  


ارزیابی آمادگی سازمان‌های خدماتی درمانی جهت اجرا و استقرار شش‌سیگما بر اساس عوامل فرهنگ ‌سازمانی و رهبری تحول آفرین

عنوان:  ارزیابی آمادگی سازمان‌های خدماتی درمانی جهت اجرا و استقرار شش‌سیگما بر اساس عوامل فرهنگ ‌سازمانی و رهبری تحول آفرین نویسندگان:  مرثده موثقی جورشری محل انتشار: کلید واژه:  شش‌سیگما، فرهنگ سازمانی، رهبری تحول آفرین، همبستگی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.11 نام فایل:  p.f.se.11 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.11  


شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی )

عنوان:  شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دیمتل فازی ( مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی ) نویسندگان:  مریم حیدری فخر محل انتشار: کلید واژه: مدیریت زنجیره تأمین سبز، تصمیم گیری چند شاخصه، تکنیک دیمتل فازی، بنادر و دریانوردی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.10…


ارزیابی ، رتبه¬بندی و بهبود کارآیی مراکز تحقیقات چای ایران با تلفیق دو رویکرد DEA و AHP فازی

عنوان:  ارزیابی ، رتبه¬بندی و بهبود کارآیی مراکز تحقیقات چای ایران با تلفیق دو رویکرد DEA و AHP فازی نویسندگان:  مسعود واسعی محل انتشار: کلید واژه: کارایی، رتبه بندی، بهبود، DEA، AHP فازی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.08 نام فایل:  p.f.se.08 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.08  


ارزیابی و بهبود فروشگاه خشکبار محسن با استفاده از تلفیق دو روش AHP و WGP و آنالیز ابعادی

عنوان:  ارزیابی و بهبود فروشگاه خشکبار محسن با استفاده از تلفیق  دو روش AHP و WGP و آنالیز ابعادی نویسندگان:  هادی هدایتی محل انتشار: کلید واژه: فرایند تحلیل سلسله­مراتبی، آنالیز ابعادی، برنامه­ریزی آرمانی وزنی، تولید ناب سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.07 نام فایل:  p.f.se.07 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.07  


تعیین شاخص ریسک شبکه راه‌ها در حمل‌ونقل مواد خطرناک (مطالعه موردی: استان گیلان)

عنوان:  تعیین شاخص ریسک شبکه راه‌ها در حمل‌ونقل مواد خطرناک (مطالعه موردی: استان گیلان) نویسندگان: سیده شادی ابوهاشمی مقدم محل انتشار: کلید واژه:  شاخص ریسک سال:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.se.06 نام فایل:  p.f.se.06 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.06