دسته: صنایع

توسعه مدل ارزیابی و انتخاب سیستم تولیدی مناسب، مبتنی بر استراتژی-های تولید با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه¬ای و تکنیک ویکور (مطالعه موردی: شرکت نوشین لاهیجان)

عنوان:  توسعه مدل ارزیابی و انتخاب سیستم تولیدی مناسب، مبتنی بر استراتژی-های تولید با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه¬ای و تکنیک ویکور (مطالعه موردی: شرکت نوشین لاهیجان) نویسندگان:  سیده زهرا علوی محل انتشار: کلید واژه: استراتژی تولید، توانمند­ساز­های سیستم­های تولیدی، معیارهای ارزیابی سیستم­های تولیدی، ماتریس swot سال:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه: p.f.se.05 نام فایل:  p.f.se.05…


تعیین و بررسی عوامل موثر در ارزیابی سازمان¬های خدماتی در به¬کارگیری مفاهیم تولید ناب (مطالعه موردی: بیمارستان شهید انصاری رودسر)

عنوان:  تعیین و بررسی عوامل موثر در ارزیابی سازمان¬های خدماتی در به¬کارگیری مفاهیم تولید ناب (مطالعه موردی: بیمارستان شهید انصاری رودسر) نویسنده(گان): سمیرا میرقاسمی پیرمحله محل انتشار: کلید واژه:  ناب، سازمان­های خدماتی، بیمارستان، ارزیابی نابی، آزمون تی استودنت، مقایسات زوجی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.04 نام فایل:  p.f.se.04 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.04  


شناسایی معیارهای عملکرد در زنجیره های تامین مبتنی بر پلتفرم مشترک با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری

عنوان:  شناسایی معیارهای عملکرد در زنجیره های تامین مبتنی بر پلتفرم مشترک با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری نویسندگان:  سعید بقالیان محل انتشار: کلید واژه: ساختار صنعت – مدیریت کسب و کار – جهانی سازی – معماری و مهندسی محصول و ساختار – قابلیت های شبکه تامین – زنجیره سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.03 نام…


بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی در سازمان‌های تولیدی (مطالعه موردی: صنایع داروسازی)

عنوان:  بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی در سازمان‌های تولیدی (مطالعه موردی: صنایع داروسازی) نویسندگان:  دنیا نادر محل انتشار: کلید واژه:  چابکی، کار تیمی، سازمان‌های تولیدی، بررسی‌های آماری، اعتبارسنجی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.02 نام فایل:  p.f.se.02 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.02  


پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه زیرسازی قطعه 6 راه آهن قزوین – رشت – انزلی)

عنوان:  پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه زیرسازی قطعه ۶ راه آهن قزوین – رشت – انزلی) نویسندگان:  داریوش شوشتری اخوان محل انتشار: کلید واژه:  پروژه عمرانی، برنامه ریزی منابع، برآورد هزینه، بودجه بندی پروژه، مدیریت هزینه سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه: p.f.se.01 نام فایل:  p.f.se.01 قالب فایل:  pdf لینک…