دسته: برق

مدل مداری و شبیه سازی عملکرد یک سلول فتو ولتائیک باتاکید بر افزایش توان خروجی و جریان تاریک پایین

عنوان: مدل مداری و شبیه سازی عملکرد یک سلول فتو ولتائیک باتاکید بر افزایش توان خروجی و جریان تاریک پایین نویسندگان: حجت شمامی حسن ، قدیمی عباس محل انتشار: کلید واژه: سلول خورشیدی، توان، مدل، گرافن، بازده سال: ۱۳۹۵ کد کتابخانه: f.b.21 نام فایل: f.b.21 قالب فایل: pdf لینک دانلود: f.b.21  


طراحی و بهبود عملکرد یک فیلتر نوری باند باریک بر مبنای بلور فوتونی

عنوان: طراحی و بهبود عملکرد یک فیلتر نوری باند باریک بر مبنای بلور فوتونی نویسندگان: رحیمی، جواد محل انتشار: کلید واژه: فیلتر نوری، بلورفوتونی، کاواک تشدیدی سال: ۱۳۹۵ کد کتابخانه: p.b.104 نام فایل: p.b.104 قالب فایل: pdf لینک دانلود: p.b.104  


شبیه‌سازی سلول خورشیدی CIGS با لایه بافر نانولوله کربنی

عنوان: شبیه‌سازی سلول خورشیدی CIGS با لایه بافر نانولوله کربنی نویسندگان: محمودی، زهرا و صدیق ضیابری، سیدعلی محل انتشار: کلید واژه: سلول خورشیدی، CIGS، شبیه سازی، فیلم نازک، نانولوله کربنی سال: کد کتابخانه: m.b.103 نام فایل: m.b.103 قالب فایل: pdf لینک دانلود: m.b.103  


طراحی صفحه لمسی مجازی بر پایه دوربین با استفاده از تشخیص سر انگشت

عنوان: طراحی صفحه لمسی مجازی بر پایه دوربین با استفاده از تشخیص سر انگشت نویسندگان: باوقار چهارده، جواد محل انتشار: کلید واژه: صفحه لمسی، پردازش دست، شناسایی دست، شناسایی نوک انگشت، حقیقت افزوده، دوربین، دنبال کردن دست، شناسایی پوست، سگمنت کردن پوست سال: ۱۳۹۵ کد کتابخانه: p.b.102 نام فایل: p.b.102 قالب فایل: pdf لینک دانلود:…


شبیه سازی و تحلیل ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی دارای سه فلز گیت با هدف بررسی اثر اندازه نسبی سه ناحیه فلزی بر ولتاژ آستانه

عنوان: شبیه سازی و تحلیل ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی دارای سه فلز گیت با هدف بررسی اثر اندازه نسبی سه ناحیه فلزی بر ولتاژ آستانه نویسندگان:  بهزاد پورقربان محل انتشار: کلید واژه:  ولتاژ آستانه ، ترانزیستور های غیر پیوندی ماسفت ، سه ناحیه فلز گیت ، نوسانات ولتاژ آستانه سال:  ۱۳۹۶ کد کتابخانه:  p101…


شبیه سازی دیود نوری ارگانیک و تاثیر برخی از پارامترها در منحنی مشخصه ی I-V افزاره با استفاده از مدل های مداری

عنوان:  شبیه سازی دیود نوری ارگانیک و تاثیر برخی از پارامترها در منحنی مشخصه I-V افزاره با استفاده از مدل های مداری نویسنده:  مجید ابراهیمی جورشری استاد راهنما:  دکتر عباس قدیمی کلید واژه:  شبیه سازی ، مدل مداری ، دیود نوری ارگانیک ، مدل سازی سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.e.09 نام فایل:  p.f.e.09 قالب…


شبیه سازی اثر برخی از پارامترهای ساختار در نویز یک آشکارساز نوری فلز نیمه هادی فلز

عنوان:  شبیه سازی اثر برخی از پارامترهای ساختار در نویز یک آشکارساز نوری فلز نیمه هادی فلز نویسنده:  سید محمد آقایی دوست رودبنه استاد راهنما:  دکتر عباس قدیمی کلید واژه:  آشکارساز نوری فلز نیمه هادی فلز ، نویز ، عناصر پارازیتی سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.e.08 نام فایل:  p.f.e.08 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:…


شبیه سازی و تحلیل اثر پذیری جریان آستانه و بهره یک لیزر DFB با انتقال فاز λ/4 از برخی پارامترهای افزاره

عنوان:  شبیه سازی و تحلیل اثر پذیری جریان آستانه و بهره یک لیزر DFB با انتقال فاز  λ/۴ از برخی پارامتر های افزاره نویسنده:  سعید علی خواه استاد راهنما:  دکتر عباس قدیمی کلید واژه:  لیزر فیدبک توزیعی ، پارامتر یکنواختی ، جریان آستانه ، ماتریس انتقال سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.e.07 نام فایل:  p.f.e.07 قالب…


شبیه سازی و تحلیل نوع و موقعیت چاه کوانتومی ایجاد شده در ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی بر شاخص جریان نشتی

عنوان:  شبیه سازی و تحلیل نوع و موقعیت چاه کوانتومی ایجاد شده در ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی برشاخص جریان نشتی نویسنده:  پدرام عزیزی استاد راهنما:  دکتر سید علی صدیق ضیابری کلید واژه:  ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی ، جریان نشتی ، چاه کوانتومی ، تابع گرین غیرتعادلی سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.e.06 نام…


شبیه سازی سلول های خورشیدی بر پایه نانو لوله کربنی با هدف تحلیل اثر پذیری کارایی از برخی شاخص های مهم افزاره ای

عنوان:  شبیه سازی سلول های خورشیدی بر پایه نانو لوله کربنی با هدف تحلیل اثر پذیری کارایی از برخی شاخص های مهم افزاره ای نویسنده:  زهرا محمودی استاد راهنما:  دکتر سید علی صدیق ضیابری کلید واژه:  سلول خورشیدی ، CGIS ، شبیه سازی ، فیلم نازک ، نانو لوله کربنی سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:…