دسته: برق

طراحی کنترل کننده غیرخطی بهینه برای سیستم مدیریت سلامت پیشگیرانه با ترکیب روش پسگام تعمیم یافته و الگوریتم رقابت استعماری

عنوان:  طراحی کنترل کننده غیرخطی بهینه برای سیستم مدیریت سلامت پیشگیرانه با ترکیب روش پسگام تعمیم یافته و الگوریتم رقابت استعماری نویسنده:  حامد حبیبی صوفی استاد راهنما:  دکتر علیرضا سحاب کلید واژه:  کنترل کننده غیرخطی ، روش پسگام ، الگوریتم رقابت استعماری سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.e.04 نام فایل:  p.f.e.04 قالب فایل:  pdf لینک…


شبیه سازی ترانزیستورهای اثر میدانی نانوسیم نیمه هادی با هدف بررسی اثر الگوهای آلایش بر شاخص های مهم در حوزه کاربرد های آنالوگ

عنوان:  شبیه سازی ترانزیستورهای اثر میدانی نانوسیم نیمه هادی با هدف بررسی اثر الگوهای آلایش بر شاخص های مهم در حوزه کاربردهای آنالوگ نویسنده:  جابر پورضعیف دوست استاد راهنما:  دکتر سیدعلی صدیق ضیابری کلید واژه:  ترانزیستورهای اثر میدانی، شاخص های آنالوگ سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه: p.f.e.03 نام فایل: p.f.e.03 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:…


تحلیل و شبیه سازی ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی بر اساس رویکرد مدل سازی مداری

عنوان:  تحلیل و شبیه سازی ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی براساس رویکرد مدل سازی مداری نویسنده:  پونه احمدزاده استاد راهنما:  دکتر سید علی صدیق ضیابری کلید واژه:  گیت های منطقی، ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی، شبیه ساز HSPICE و PDP سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه: p.f.e.02 نام فایل: p.f.e.02 قالب فایل: pdf لینک دانلود:…


طراحی کنترل کننده بهینه برای سیستم مغناطیس شناور با ترکیب روش پسگام و الگوریتم کرم شب تاب

عنوان:  طراحی کنترل کننده بهینه برای سیستم مغناطیس شناور با ترکیب روش پسگام و الگوریتم کرم شب تاب نویسنده:  الناز بالود استاد راهنما:  علیرضا سحاب کلید واژه:  کنترل سیستم غیرخطی ، کنترل سیستم شناور سازی مغناطیسی ، تابع لیاپانوف ، تابع برازندگی ، بهینه سازی الگوریتم کرم شب تاب سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه: p.e.01…