برچسب: شبیه سازی

شبیه سازی دیود نوری ارگانیک و تاثیر برخی از پارامترها در منحنی مشخصه ی I-V افزاره با استفاده از مدل های مداری

عنوان:  شبیه سازی دیود نوری ارگانیک و تاثیر برخی از پارامترها در منحنی مشخصه I-V افزاره با استفاده از مدل های مداری نویسنده:  مجید ابراهیمی جورشری استاد راهنما:  دکتر عباس قدیمی کلید واژه:  شبیه سازی ، مدل مداری ، دیود نوری ارگانیک ، مدل سازی سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.e.09 نام فایل:  p.f.e.09 قالب…


شبیه سازی سلول های خورشیدی بر پایه نانو لوله کربنی با هدف تحلیل اثر پذیری کارایی از برخی شاخص های مهم افزاره ای

عنوان:  شبیه سازی سلول های خورشیدی بر پایه نانو لوله کربنی با هدف تحلیل اثر پذیری کارایی از برخی شاخص های مهم افزاره ای نویسنده:  زهرا محمودی استاد راهنما:  دکتر سید علی صدیق ضیابری کلید واژه:  سلول خورشیدی ، CGIS ، شبیه سازی ، فیلم نازک ، نانو لوله کربنی سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:…