برچسب: سلول خورشیدی

مدل مداری و شبیه سازی عملکرد یک سلول فتو ولتائیک باتاکید بر افزایش توان خروجی و جریان تاریک پایین

عنوان: مدل مداری و شبیه سازی عملکرد یک سلول فتو ولتائیک باتاکید بر افزایش توان خروجی و جریان تاریک پایین نویسندگان: حجت شمامی حسن ، قدیمی عباس محل انتشار: کلید واژه: سلول خورشیدی، توان، مدل، گرافن، بازده سال: ۱۳۹۵ کد کتابخانه: f.b.21 نام فایل: f.b.21 قالب فایل: pdf لینک دانلود: f.b.21  


شبیه‌سازی سلول خورشیدی CIGS با لایه بافر نانولوله کربنی

عنوان: شبیه‌سازی سلول خورشیدی CIGS با لایه بافر نانولوله کربنی نویسندگان: محمودی، زهرا و صدیق ضیابری، سیدعلی محل انتشار: کلید واژه: سلول خورشیدی، CIGS، شبیه سازی، فیلم نازک، نانولوله کربنی سال: کد کتابخانه: m.b.103 نام فایل: m.b.103 قالب فایل: pdf لینک دانلود: m.b.103  


شبیه سازی سلول های خورشیدی بر پایه نانو لوله کربنی با هدف تحلیل اثر پذیری کارایی از برخی شاخص های مهم افزاره ای

عنوان:  شبیه سازی سلول های خورشیدی بر پایه نانو لوله کربنی با هدف تحلیل اثر پذیری کارایی از برخی شاخص های مهم افزاره ای نویسنده:  زهرا محمودی استاد راهنما:  دکتر سید علی صدیق ضیابری کلید واژه:  سلول خورشیدی ، CGIS ، شبیه سازی ، فیلم نازک ، نانو لوله کربنی سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:…