عنوان:  ارائه مدلی جهت ارزیابی منابع انسانی در بخش ستاد و وزن دهی عوامل و شاخصه‌ها (تکنیک سلسله مراتبی) نویسندگان:  علی داداش اوغلی محل انتشار: کلید واژه:  ارزیابی عملکرد، AHP، ستاد، منابع انسانی سال:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.se.15 نام فایل:  p.f.se.15 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.15