دسته: حسابداری

بررسی رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و حساسیت سرمایه‎گذاری به قیمت‎های بازار و سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و حساسیت سرمایه‎گذاری به قیمت‎های بازار و سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: نجاتی، آرش – محمدنوربخش لنگرودی محسن محل انتشار: کلید واژه: حساسیت سرمایه گذاری، سود حسابداری، قیمت های بازار، کیفیت اطلاعات داخلی. سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.03 نام فایل: e.h.03 قالب فایل:…


بررسی رابطه محافظه کاری و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

عنوان: بررسی رابطه محافظه کاری و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران نویسندگان: اسدی خدمتی، الهام – محمدنوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: محافظه‌کاری حسابداری، مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی. سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.02 نام فایل: e.h.02 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.02  


بررسی تاثیر تقلیل سود سهام بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تاثیر تقلیل سود سهام بر اجتناب مالیاتی  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: عبدی تجن، احمد – محمدنوربخش لنگرودی محسن محل انتشار: کلید واژه: اجتناب مالیاتی ، پرداخت سود سهام ، استقلال هیأت‌مدیره سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.01 نام فایل: e.h.01 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.01