دسته: حسابداری

نقش مالکیت نهادی در ارتباط بین تخصص مالی مدیر عامل و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: نقش مالکیت نهادی در ارتباط بین تخصص مالی مدیر عامل و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: هادی پور، رقیه – محمد نوربخش لنگرودی ، محسن محل انتشار: کلید واژه: تخصص مالی مدیر عامل، اجتناب مالیاتی، مالکیت نهادی سال: ۱۳۹۹ کد کتابخانه: e.h.10 نام فایل: e.h.10 قالب فایل:…


بررسی تأثیر تورم بر حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تأثیر تورم بر حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: رجبی مقدم، رضوان –  محمد نوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: تورم، حساسیت سرمایه‌گذاری، قیمت سهام سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.09 نام فایل: e.h.09 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.09  


بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب بر اجتناب مالیاتی بر اساس نقش مدیرعامل و مدیران ارشد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب بر اجتناب مالیاتی بر اساس نقش مدیرعامل و مدیران ارشد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: عزیززاده پرمهر، رحیم – محمدنوربخش لنگرودی محل انتشار: کلید واژه: اجتناب مالیاتی، اعتماد به نفس کاذب مدیران ارشد مالی، اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه:…


بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی و هیئت‌مدیره در سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی و هیئت‌مدیره در سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: محمدی، رامین -محمد نوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: استقلال هیئت‌مدیره، دوگانگی وظایف مدیر عامل، اندازه هیئت‌مدیره، تخصص مالی کمیته حسابرسی سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.07 نام فایل: e.h.07 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.07…


بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی با توجه به اندازه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی با توجه به اندازه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: نظرزاد، حامد – محمدنوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: سرمایه در گردش، عملکرد مالی، اندازه شرکت سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.06 نام فایل: e.h.06 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.06  


بررسی رابطه بین مالکیت مدیریت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی رابطه بین مالکیت مدیریت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: فلاح جمشید، جعفر- محمدنوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: مالکیت مدیریت ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی ، بورس اوراق بهادار تهران سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.05 نام فایل: e.h.05 قالب…


بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی و سود و سرمایه‌گذاری بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی و سود و سرمایه‌گذاری بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: تقوی فلاح پور،پیمان – محمدنوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: جریان نقدی عملیاتی، سود هر سهم، مخارج سرمایه ای سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.04 نام فایل: e.h.04 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.04…


بررسی رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و حساسیت سرمایه‎گذاری به قیمت‎های بازار و سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و حساسیت سرمایه‎گذاری به قیمت‎های بازار و سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: نجاتی، آرش – محمدنوربخش لنگرودی محسن محل انتشار: کلید واژه: حساسیت سرمایه گذاری، سود حسابداری، قیمت های بازار، کیفیت اطلاعات داخلی. سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.03 نام فایل: e.h.03 قالب فایل:…


بررسی رابطه محافظه کاری و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

عنوان: بررسی رابطه محافظه کاری و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران نویسندگان: اسدی خدمتی، الهام – محمدنوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: محافظه‌کاری حسابداری، مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی. سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.02 نام فایل: e.h.02 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.02  


بررسی تاثیر تقلیل سود سهام بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تاثیر تقلیل سود سهام بر اجتناب مالیاتی  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: عبدی تجن، احمد – محمدنوربخش لنگرودی محسن محل انتشار: کلید واژه: اجتناب مالیاتی ، پرداخت سود سهام ، استقلال هیأت‌مدیره سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.01 نام فایل: e.h.01 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.01