شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی)

عنوان: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی)
نویسندگان: حیدری فخر، مریم و محمدنوربخش لنگرودی ، محسن
محل انتشار:
کلید واژه: مدیریت زنجیره تأمین سبز، تصمیم‌گیری چند شاخصه، تکنیک دیمتل فازی، بنادر و دریانوردی
سال: ۱۳۹۵
کد کتابخانه: m.f.111
نام فایل: m.f.111
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: m.f.111