بهبود تشخیص حملات در شبکه های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم ترکیبی انتخاب ویژگی

عنوان:  تشخیص حملات در شبکه های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم ترکیبی انتخاب ویژگی
نویسنده:  سحر غلام زاده جورشری
استاد راهنما:  دکتر غلامحسین اکباتانی فرد
کلید واژه:  انتخاب ویژگی ، حملات کامپیوتری ، الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم ازدحام ذرات
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.n.02
نام فایل:  p.f.n.02
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.n.02