ارزیابی و بهبود فروشگاه خشکبار محسن با استفاده از تلفیق دو روش AHP و WGP و آنالیز ابعادی

عنوان:  ارزیابی و بهبود فروشگاه خشکبار محسن با استفاده از تلفیق  دو روش AHP و WGP و آنالیز ابعادی
نویسندگان:  هادی هدایتی
محل انتشار:
کلید واژه: فرایند تحلیل سلسله­مراتبی، آنالیز ابعادی، برنامه­ریزی آرمانی وزنی، تولید ناب
سال:  ۱۳۹۵
کد کتابخانه:  p.f.se.07
نام فایل:  p.f.se.07
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.se.07