آمادگی اجرای شش‌سیگما در سازمان‌های خدماتی بر اساس فرهنگ ‌سازمانی

عنوان: آمادگی اجرای شش‌سیگما در سازمان‌های خدماتی بر اساس فرهنگ ‌سازمانی
نویسندگان: موثقی جورشری، مرثده و محمودآبادی، عباس
محل انتشار یا پذیرش: کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد شهویور ۱۳۹۵
کلید واژه: شش‌سیگما، فرهنگ سازمانی، همبستگی
سال: ۱۳۹۵
کد کتابخانه: m.f.110
نام فایل: m.f.110
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: m.f.110