عنوان:  تحلیل و شبیه سازی ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی براساس رویکرد مدل سازی مداری نویسنده:  پونه احمدزاده استاد راهنما:  دکتر سید علی صدیق ضیابری کلید واژه:  گیت های منطقی، ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی، شبیه ساز HSPICE و PDP سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه: p.f.e.02 نام فایل: p.f.e.02 قالب فایل: pdf لینک دانلود:…