عنوان: بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ارتباط بین افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: محمد نوربخش لنگرودی، محسن /حمیدپور پیرسرائی صفورا محل انتشار: کلید واژه: کیفیت افشا، کیفیت اقلام تعهدی، عدم تقارن اطلاعاتی سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.20 نام فایل: e.h.20 قالب فایل: pdf…