عنوان:  ارزیابی اقتصادی فناوری هیدروپونیک مبتنی بر آب‌شور نویسندگان:  محمد ترابی خداشهری محل انتشار: کلید واژه: فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، هیدروپونیک، صنعت، کشاورزی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.12 نام فایل:  p.f.se.12 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.12