عنوان: طراحی و بهبود عملکرد یک فیلتر نوری باند باریک بر مبنای بلور فوتونی نویسندگان: رحیمی، جواد محل انتشار: کلید واژه: فیلتر نوری، بلورفوتونی، کاواک تشدیدی سال: ۱۳۹۵ کد کتابخانه: p.b.104 نام فایل: p.b.104 قالب فایل: pdf لینک دانلود: p.b.104