عنوان:  بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی در سازمان‌های تولیدی (مطالعه موردی: صنایع داروسازی) نویسندگان:  دنیا نادر محل انتشار: کلید واژه:  چابکی، کار تیمی، سازمان‌های تولیدی، بررسی‌های آماری، اعتبارسنجی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.02 نام فایل:  p.f.se.02 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.02