عنوان:  پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه زیرسازی قطعه ۶ راه آهن قزوین – رشت – انزلی) نویسندگان:  داریوش شوشتری اخوان محل انتشار: کلید واژه:  پروژه عمرانی، برنامه ریزی منابع، برآورد هزینه، بودجه بندی پروژه، مدیریت هزینه سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه: p.f.se.01 نام فایل:  p.f.se.01 قالب فایل:  pdf لینک…