عنوان: بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و رتبه افشای اطلاعات با ویژگی‌های سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: سادات مظلوم حسینی، سیده هاجر – محمدنوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: مسئولیت اجتماعی، رتبه افشای اطلاعات، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود. سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.17 نام فایل: e.h.17 قالب فایل:…