برچسب: ناب

تعیین و بررسی عوامل موثر در ارزیابی سازمان¬های خدماتی در به¬کارگیری مفاهیم تولید ناب (مطالعه موردی: بیمارستان شهید انصاری رودسر)

عنوان:  تعیین و بررسی عوامل موثر در ارزیابی سازمان¬های خدماتی در به¬کارگیری مفاهیم تولید ناب (مطالعه موردی: بیمارستان شهید انصاری رودسر) نویسندگان:  سمیرا میرقاسمی پیرمحله محل انتشار: کلید واژه:  ناب، سازمان­های خدماتی، بیمارستان، ارزیابی نابی، آزمون تی استودنت، مقایسات زوجی سال:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.se.16 نام فایل:  p.f.se.16 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.16  


تعیین و بررسی عوامل موثر در ارزیابی سازمان¬های خدماتی در به¬کارگیری مفاهیم تولید ناب (مطالعه موردی: بیمارستان شهید انصاری رودسر)

عنوان:  تعیین و بررسی عوامل موثر در ارزیابی سازمان¬های خدماتی در به¬کارگیری مفاهیم تولید ناب (مطالعه موردی: بیمارستان شهید انصاری رودسر) نویسنده(گان): سمیرا میرقاسمی پیرمحله محل انتشار: کلید واژه:  ناب، سازمان­های خدماتی، بیمارستان، ارزیابی نابی، آزمون تی استودنت، مقایسات زوجی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.04 نام فایل:  p.f.se.04 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.04