عنوان: بررسی رابطه محافظه کاری و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران نویسندگان: اسدی خدمتی، الهام – محمدنوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: محافظه‌کاری حسابداری، مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی. سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.02 نام فایل: e.h.02 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.02