عنوان:  شبیه سازی دیود نوری ارگانیک و تاثیر برخی از پارامترها در منحنی مشخصه I-V افزاره با استفاده از مدل های مداری نویسنده:  مجید ابراهیمی جورشری استاد راهنما:  دکتر عباس قدیمی کلید واژه:  شبیه سازی ، مدل مداری ، دیود نوری ارگانیک ، مدل سازی سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.e.09 نام فایل:  p.f.e.09 قالب…