عنوان: بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی و سود و سرمایه‌گذاری بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: تقوی فلاح پور،پیمان – محمدنوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: جریان نقدی عملیاتی، سود هر سهم، مخارج سرمایه ای سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.04 نام فایل: e.h.04 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.04…