عنوان: بررسی رابطه بین مالکیت مدیریت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: فلاح جمشید، جعفر- محمدنوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: مالکیت مدیریت ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی ، بورس اوراق بهادار تهران سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.05 نام فایل: e.h.05 قالب…