عنوان: بررسی تأثیر تورم بر حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: رجبی مقدم، رضوان –  محمد نوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: تورم، حساسیت سرمایه‌گذاری، قیمت سهام سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.09 نام فایل: e.h.09 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.09