عنوان: بررسی رابطه بین افشا داوطلبانه ضعف کنترل داخلی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: قنبری ، سکینه  – محمد نوربخش لنگرودی ، محسن محل انتشار: کلید واژه: افشا، کنترل داخلی، کیفیت سود ، ضعف کنترل داخلی حسابداری، غیرحسابداری سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.16 نام فایل: e.h.16 قالب…