عنوان:  شبیه سازی اثر برخی از پارامترهای ساختار در نویز یک آشکارساز نوری فلز نیمه هادی فلز نویسنده:  سید محمد آقایی دوست رودبنه استاد راهنما:  دکتر عباس قدیمی کلید واژه:  آشکارساز نوری فلز نیمه هادی فلز ، نویز ، عناصر پارازیتی سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.e.08 نام فایل:  p.f.e.08 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:…