برچسب: طول عمر شبکه

مسیریابی کد دودویی جهت مصرف متعادل انرژی در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی برخوشه

م عنوان: مسیریابی کد دودویی جهت مصرف متعادل انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم مبتنی برخوشه نویسندگان: ربیعی، فرهاد و اکباتانی فرد، غلامحسین محل انتشار: کلید واژه: شبکه‌های حسگر بیسیم، پروتکل مسیریابی، خوشه بندی، بهره‌وری انرژی، طول عمرشبکه، مسیریابی کد دودویی سال: ۱۳۹۴ کد کتابخانه: m.f.107 نام فایل: m.f.107 قالب فایل: pdf لینک دانلود: m.f.107  


بهبود مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمات در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای

عنوان: بهبود مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمات در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای نویسندگان: سابقی، جواد محل انتشار: کلید واژه: شبکه، حسگر، مسیریابی، چندرسانه‌ای، کیفیت خدمات، نرخ تحویل بسته، انرژی، طول عمر شبکه. سال: ۱۳۹۵ کد کتابخانه: p.f.106 نام فایل: p.f.106 قالب فایل: pdf لینک دانلود: p.f.106  


خوشه بندی پویا همراه با پیش بینی و بهینگی انرژی برای پیگیری اشیاء متحرک

عنوان:  خوشه بندی پویا همراه با پیش بینی و بهینگی انرژی برای پیگیری اشیاء متحرک نویسنده:  حمید دوستدار نالکیاشری استاد راهنما:  دکتر غلامحسین اکباتانی فرد کلید واژه:  شبکه حسگر بی سیم ، خوشه بندی پویا ، بهینگی انرژی ، طول عمر شبکه سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.n.03 نام فایل:  p.f.n.03 قالب فایل:  pdf لینک…