عنوان:  بررسی رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در بین موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست نویسندگان:  دکتر سید مجتبی مجاوریان ، رامین تقی نیا ، حجت اله میاندهی رودسری محل انتشار:  ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها دانشگاه…