برچسب: ساختار مالکیت

بررسی ارتباط بین استقلال هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت با تأکید بر نقش ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی ارتباط بین استقلال هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت با تأکید بر نقش ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: سعیده رمضانی – محسن محمد نوربخش لنگرودی محل انتشار: کلید واژه: هیئت‌مدیره، ساختار مالکیت، عملکرد شرکت سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.15 نام فایل: e.h.15 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.15…


بررسی ارتباط بین استقلال هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت با تأکید بر نقش ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی ارتباط بین استقلال هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت با تأکید بر نقش ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: محمد نوربخش لنگرودی، محسن – رمضانی، سعیده محل انتشار: کلید واژه: هیئت‌مدیره، ساختار مالکیت، عملکرد شرکت سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.13 نام فایل: e.h.13 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.13…