عنوان: بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: سحر بخشی – جناب دکترآقای محسن محمد نوربخش لنگرودی محل انتشار: کلید واژه: حاکمیت شرکتی،ساختار سرمایه،عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.14 نام فایل: e.h.14 قالب…