عنوان:  ارزیابی آمادگی سازمان‌های خدماتی درمانی جهت اجرا و استقرار شش‌سیگما بر اساس عوامل فرهنگ ‌سازمانی و رهبری تحول آفرین نویسندگان:  مرثده موثقی جورشری محل انتشار: کلید واژه:  شش‌سیگما، فرهنگ سازمانی، رهبری تحول آفرین، همبستگی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.11 نام فایل:  p.f.se.11 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.11