عنوان:  حسابداری اجتماعی نویسندگان:  آیت بلالی ، رسول احمدی آستانه ، محمد حسن پور محل انتشار:  اولین کنفرانس ملی حسابداری ، حسابرسی و حسابدهی سازمان مدیریت صنعتی استان گلستان کلید واژه:  حسابداری ، حسابداری اجتماعی، مسئولیت اجتماعی سال:  خرداد ۱۳۹۳ کد کتابخانه:  e.h.01 نام فایل:   e.h.01 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  e.h.01