عنوان:  بکارگیری و اجرای نقشه جریان ارزش در بخش خدمات عمومی جهت رفع اتلاف (مطالعه موردی : کلینیک امام سجاد(ع) شهر رشت) نویسندگان: فاطمه صدیقی فشتالی محل انتشار: کلید واژه:  نقشه­ی جریان ارزش، تولید ناب، شبیه­سازی، زمان­سنجی سال:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.se.14 نام فایل:  p.f.se.14 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.14