عنوان: بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان:  سجیرانی، ابوالقاسم – محمد نوربخش لنگرودی ، محسن محل انتشار: کلید واژه: اهرم مالی، تمرکز مالکیت، کارایی سرمایه‌گذاری سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.12 نام فایل: e.h.12 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.12