برچسب: ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی

شبیه سازی و تحلیل نوع و موقعیت چاه کوانتومی ایجاد شده در ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی بر شاخص جریان نشتی

عنوان:  شبیه سازی و تحلیل نوع و موقعیت چاه کوانتومی ایجاد شده در ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی برشاخص جریان نشتی نویسنده:  پدرام عزیزی استاد راهنما:  دکتر سید علی صدیق ضیابری کلید واژه:  ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی ، جریان نشتی ، چاه کوانتومی ، تابع گرین غیرتعادلی سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.e.06 نام…


تحلیل و شبیه سازی ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی بر اساس رویکرد مدل سازی مداری

عنوان:  تحلیل و شبیه سازی ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی براساس رویکرد مدل سازی مداری نویسنده:  پونه احمدزاده استاد راهنما:  دکتر سید علی صدیق ضیابری کلید واژه:  گیت های منطقی، ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی، شبیه ساز HSPICE و PDP سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه: p.f.e.02 نام فایل: p.f.e.02 قالب فایل: pdf لینک دانلود:…