عنوان: نقش فرهنگ و رشد نفوذ اینترنت بر تجارت الکترونیک نویسندگان: اعظم عندلیب، سعیده اسمعیل پور، مرتضی خزانه دار لو محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی کلید واژه: اعتماد، اینترنت، تجارت الکترونیک، فرهنگ سال: بهمن ۱۳۹۳ کد کتابخانه: f.f.01 نام فایل: f.f.01 قالب فایل: PDF لینک دانلود:  f.f.01