عنوان: مدل مداری و شبیه سازی عملکرد یک سلول فتو ولتائیک باتاکید بر افزایش توان خروجی و جریان تاریک پایین نویسندگان: حجت شمامی حسن ، قدیمی عباس محل انتشار: کلید واژه: سلول خورشیدی، توان، مدل، گرافن، بازده سال: ۱۳۹۵ کد کتابخانه: f.b.21 نام فایل: f.b.21 قالب فایل: pdf لینک دانلود: f.b.21