برچسب: بازاریابی

توسعه بازاریابی شبکه ای با شناسایی رهبران عقیده در شبکه های اجتماعی

عنوان:  توسعه بازاریابی شبکه ای با شناسایی رهبران عقیده در شبکه های اجتماعی نویسندگان:  مرتضی خزانه دارلو ، سمیه حسین زاده ، سعیده اسمعیل پور ، سمیه فرخی مهر ، فرشید وثوق محل انتشار:  اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ کلید واژه:  بازاریابی ، رهبران عقیده ، شبکه‌ی اجتماعی ، مشتری…


انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی به کمک الگوریتم TOPSIS

عنوان: انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی به کمک الگوریتم TOPSIS نویسندگان:  مهسا رضایی کلج، علی رضایی کلج محل انتشار:  کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه سزین لهستان کلید واژه:  بازاریابی، استراتژی های بازاریابی، الگوریتم تصمیم TOPSIS سال:  ۱۳۹۳ کد کتابخانه:  f.s.03 نام فایل:  f.s.03 قالب فایل:  PDF لینک دانلود:  f.s.03