عنوان: بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی با توجه به اندازه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: نظرزاد، حامد – محمدنوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: سرمایه در گردش، عملکرد مالی، اندازه شرکت سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.06 نام فایل: e.h.06 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.06