عنوان:  طراحی کنترل کننده غیرخطی بهینه برای سیستم مدیریت سلامت پیشگیرانه با ترکیب روش پسگام تعمیم یافته و الگوریتم رقابت استعماری نویسنده:  حامد حبیبی صوفی استاد راهنما:  دکتر علیرضا سحاب کلید واژه:  کنترل کننده غیرخطی ، روش پسگام ، الگوریتم رقابت استعماری سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.e.04 نام فایل:  p.f.e.04 قالب فایل:  pdf لینک…