عنوان: انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی به کمک الگوریتم TOPSIS نویسندگان:  مهسا رضایی کلج، علی رضایی کلج محل انتشار:  کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه سزین لهستان کلید واژه:  بازاریابی، استراتژی های بازاریابی، الگوریتم تصمیم TOPSIS سال:  ۱۳۹۳ کد کتابخانه:  f.s.03 نام فایل:  f.s.03 قالب فایل:  PDF لینک دانلود:  f.s.03