عنوان: بررسی استقلال کمیته حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: سحر خیز کوشالی، زهره –  محمد نوربخش لنگرودی ، محسن محل انتشار: کلید واژه: استقلال کمیته حسابرسی، محتوای اطلاعاتی سود، محیط نهادی سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.11 نام فایل: e.h.11 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.11