عنوان: برنامه ریزی خلق دانش و مدیریت دانش در سازمان ها نویسندگان:  میلاد ابوالقاسمیان محل انتشار:  دانشگاه سزین لهستان کلید واژه:  دانش، خلق دانش، مدیریت دانش، استراتژی های مدیریت دانش سال:  ۱۳۹۳ کد کتابخانه:  f.s.01 نام فایل:   f.s.01 قالب فایل:  PDF لینک دانلود:  f.s.01