برچسب: اجتناب مالیاتی

بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب بر اجتناب مالیاتی بر اساس نقش مدیرعامل و مدیران ارشد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب بر اجتناب مالیاتی بر اساس نقش مدیرعامل و مدیران ارشد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: عزیززاده پرمهر، رحیم – محمدنوربخش لنگرودی محل انتشار: کلید واژه: اجتناب مالیاتی، اعتماد به نفس کاذب مدیران ارشد مالی، اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه:…


بررسی تاثیر تقلیل سود سهام بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تاثیر تقلیل سود سهام بر اجتناب مالیاتی  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: عبدی تجن، احمد – محمدنوربخش لنگرودی محسن محل انتشار: کلید واژه: اجتناب مالیاتی ، پرداخت سود سهام ، استقلال هیأت‌مدیره سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.01 نام فایل: e.h.01 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.01