دسته: کامپیوتر

بهبود مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمات در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای

عنوان: بهبود مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمات در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسانه‌ای نویسندگان: سابقی، جواد محل انتشار: کلید واژه: شبکه، حسگر، مسیریابی، چندرسانه‌ای، کیفیت خدمات، نرخ تحویل بسته، انرژی، طول عمر شبکه. سال: ۱۳۹۵ کد کتابخانه: p.f.106 نام فایل: p.f.106 قالب فایل: pdf لینک دانلود: p.f.106  


بازیابی شکست بلادرنگ در پروتکل Open flow مبتنی بر شبکه‌های نرم افزار محور

عنوان: بازیابی شکست بلادرنگ در پروتکل Open flow مبتنی بر شبکه‌های نرم افزار محور نویسندگان: رضازاده مقدم مناره بازاری، رقیه و اکباتانی فرد، غلامحسین محل انتشار: First International Conference on Computer Science and Engineering CCSE 2017 ۲۱-۲۲ Feb. 2017 کلید واژه: جریان‌باز، بازیابی شکست، حفاظت اتصال، شبکه نرم‌افزار محور، رتبه‌بندی گره‌ها سال: ۲۰۱۷ کد کتابخانه:…


بهبود الگوریتم همگام سازی زمان FTSP در شبکه های حسگر بی سیم

عنوان:  بهبود الگوریتم همگام سازی زمان FTSP در شبکه های حسگر بی سیم نویسنده:  سعید موسی پور نوده استاد راهنما:  دکتر غلامحسین اکباتانی فرد کلید واژه:  حسگر بی سیم ، همگام سازی زمان ، ساعت ، انحراف زمان سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.n.06 نام فایل:  p.f.n.06 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.n.06  


یک مدل جدید اعتماد آگاه از زمینه در سنجش بر اساس سرویس در اینترنت اشیا

عنوان:  یک مدل جدید اعتماد آگاه از زمینه در سنجش بر اساس سرویس در اینترنت اشیا نویسنده:  زینب نوروزی لشکریان استاد راهنما:  دکتر غلامحسین اکباتانی فرد کلید واژه:  اینترنت اشیا ، شبکه حسگر بی سیم ، سنجش بر اساس سرویس ، آگاهی از زمینه ، قابلیت اعتماد سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.n.05 نام فایل:…


مکان یابی ایستگاه پایه در شبکه های حسگر بی سیم

عنوان:  مکان یابی ایستگاه پایه در شبکه های حسگر بی سیم نویسنده:  زهرا عاشورپور کورکاء استاد راهنما:  دکتر غلامحسین اکباتانی فرد کلید واژه:  ایستگاه پایه ، مصرف انرژی بهینه ،جایگذاری پویا ، الگوریتم ازدحام ذرات ، مناطق ناامن ، فاکتور توازن ، مسیریابی سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.n.04 نام فایل:  p.f.n.04 قالب فایل:  pdf…


خوشه بندی پویا همراه با پیش بینی و بهینگی انرژی برای پیگیری اشیاء متحرک

عنوان:  خوشه بندی پویا همراه با پیش بینی و بهینگی انرژی برای پیگیری اشیاء متحرک نویسنده:  حمید دوستدار نالکیاشری استاد راهنما:  دکتر غلامحسین اکباتانی فرد کلید واژه:  شبکه حسگر بی سیم ، خوشه بندی پویا ، بهینگی انرژی ، طول عمر شبکه سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.n.03 نام فایل:  p.f.n.03 قالب فایل:  pdf لینک…


بهبود تشخیص حملات در شبکه های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم ترکیبی انتخاب ویژگی

عنوان:  تشخیص حملات در شبکه های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم ترکیبی انتخاب ویژگی نویسنده:  سحر غلام زاده جورشری استاد راهنما:  دکتر غلامحسین اکباتانی فرد کلید واژه:  انتخاب ویژگی ، حملات کامپیوتری ، الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم ازدحام ذرات سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.n.02 نام فایل:  p.f.n.02 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.n.02  


مدل جدیدی برای اعتماد در اینترنت اشیاء

عنوان:  مدل جدیدی برای اعتماد در اینترنت اشیاء نویسنده:  پرستو شمس ناتری استاد راهنما:  غلامحسین اکباتانی فرد کلید واژه: اینترنت اشیاء، مدیریت اعتماد، امنیت، اعتماد سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.n.01 نام فایل:  p.f.n.01 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.n.01