دسته: صنایع

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی)

عنوان: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی) نویسندگان: حیدری فخر، مریم و محمدنوربخش لنگرودی ، محسن محل انتشار: کلید واژه: مدیریت زنجیره تأمین سبز، تصمیم‌گیری چند شاخصه، تکنیک دیمتل فازی، بنادر و دریانوردی سال: ۱۳۹۵ کد کتابخانه:…


تعیین شاخص ریسک شبکه راه ها در حمل و نقل مواد خطرناک(مطالعه موردی:استان گیلان)

عنوان: تعیین شاخص ریسک شبکه راه ها در حمل و نقل مواد خطرناک(مطالعه موردی:استان گیلان) نویسندگان: ابوهاشمی مقدم، سیده شادی و محمودآبادی، عباس محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری ۳۱ تیر ۹۵ تهران کلید واژه: ریسک محور ها، توسعه‌ای چانگ، فازی، حمل و نقل مواد خطرناک سال: ۱۳۹۵ کد کتابخانه: m.f.109 نام فایل:…


روش های ارزیابی ریسک در پروژه های عمرانی

عنوان: روش­های ارزیابی ریسک در پروژه­های عمرانی نویسندگان: زارعی، آیدا محل انتشار: کلید واژه: ریسک، ارزیابی کمی، ارزیابی کیفی، پروژه ­های عمرانی سال: ۱۳۹۶ کد کتابخانه: m.f.108 نام فایل: m.f.108 قالب فایل: pdf لینک دانلود: m.f.108  


انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی به کمک الگوریتم TOPSIS

عنوان: انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی به کمک الگوریتم TOPSIS نویسندگان:  مهسا رضایی کلج، علی رضایی کلج محل انتشار:  کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه سزین لهستان کلید واژه:  بازاریابی، استراتژی های بازاریابی، الگوریتم تصمیم TOPSIS سال:  ۱۳۹۳ کد کتابخانه:  f.s.03 نام فایل:  f.s.03 قالب فایل:  PDF لینک دانلود:  f.s.03  


برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها

عنوان:  برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها نویسندگان:  میلاد ابوالقاسمیان محل انتشار:  نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه کلید واژه:  مدیریت منابع انسانی، منابع سازمانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت پاداش، نیاز های کارکنان سال:  مهر ۱۳۹۳ کد کتابخانه:  f.s.02 نام فایل:  f.s.02 قالب فایل: PDF لینک دانلود:  f.s.02  


برنامه ریزی خلق دانش و مدیریت دانش در سازمان ها

عنوان: برنامه ریزی خلق دانش و مدیریت دانش در سازمان ها نویسندگان:  میلاد ابوالقاسمیان محل انتشار:  دانشگاه سزین لهستان کلید واژه:  دانش، خلق دانش، مدیریت دانش، استراتژی های مدیریت دانش سال:  ۱۳۹۳ کد کتابخانه:  f.s.01 نام فایل:   f.s.01 قالب فایل:  PDF لینک دانلود:  f.s.01