یک مدل جدید اعتماد آگاه از زمینه در سنجش بر اساس سرویس در اینترنت اشیا

عنوان:  یک مدل جدید اعتماد آگاه از زمینه در سنجش بر اساس سرویس در اینترنت اشیا
نویسنده:  زینب نوروزی لشکریان
استاد راهنما:  دکتر غلامحسین اکباتانی فرد
کلید واژه:  اینترنت اشیا ، شبکه حسگر بی سیم ، سنجش بر اساس سرویس ، آگاهی از زمینه ، قابلیت اعتماد
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.n.05
نام فایل:  p.f.n.05
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.n.05