پیاده سازی الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در اعتبار سنجی منابع الکترونیکی روی وب

عنوان:  پیاده سازی الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در اعتبار سنجی منابع الکترونیکی روی وب
نویسندگان:  حجت میاندهی ، زهرا جهان بین ، رامین تقی نیا
محل انتشار:  ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
کلید واژه:  اعتبار منابع ، وب معنایی ، پیشکار وب معنایی ، الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی
سال:  آبان ۱۳۹۳
کد کتابخانه:  e.m.03
نام فایل:   e.m.03
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  e.m.03