نقش فرهنگ و رشد نفوذ اینترنت بر تجارت الکترونیک

عنوان: نقش فرهنگ و رشد نفوذ اینترنت بر تجارت الکترونیک
نویسندگان: اعظم عندلیب، سعیده اسمعیل پور، مرتضی خزانه دار لو
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی
کلید واژه: اعتماد، اینترنت، تجارت الکترونیک، فرهنگ
سال: بهمن ۱۳۹۳
کد کتابخانه: f.f.01
نام فایل: f.f.01
قالب فایل: PDF
لینک دانلود:  f.f.01